#FINOALLAFINE

Oficjalnie: Exor wysunął kandydatów do Rady Dyrektorów

Juventus poinformował o dacie kolejnego posiedzenia akcjonariuszy, na którym zapadną decyzje związane z powołaniem nowej rady dyrektorów. Odnosząc się do tego wydarzenia, klub wydał oświadczenie o następującej treści:

W związku ze spotkaniem akcjonariuszy firmy Juventus Football Club S.p.A. (zwanej dalej „Juventusem” bądź „Firmą”) zaplanowanym na 18 stycznia 2023 roku, zawiadamia się, iż akcjonariusz większościowy EXOR N. V. (63,8% udziałów) przedłożył listę kandydatów do Rady Dyrektorów, zawierającą poniższe nazwiska:

1. Fioranna Vittoria Negri (*);

2. Maurizio Scanavino;

3. Gianluca Ferrero;

4. Diego Pistone;

5. Laura Cappiello (*).

Jednocześnie informuje się, że osoby oznaczone symbolem * podpisały oświadczenia, w których potwierdzają, że spełniają – wyznaczone w paragrafie 3 Artykułu 148 Dekretu numer 58/1998 – wymogi niezależności, o których jest mowa także w paragrafie 4 Artykułu 147 tej ustawy. Ponadto kandydaci potwierdzili, iż wypełniają zasady zapisane w Statucie Zarządzania Korporacją, zaaprobowane przez Komitet Zarządzający.

Załączona lista zawiera także propozycje akcjonariusza większościowego dotyczące liczby członków Rady Dyrektorów, długości ich kadencji oraz wysokości ich wynagrodzenia. Całość dokumentacji jest dostępna w turyńskiej siedzibie Firmy ulokowanej pod adresem Druento n. 175, 10151; na stronie internetowej Firmy (www. Juventus.com w sekcji „Klub”) oraz na autoryzowanej przez właścicieli stronie www.1info.it”.

Konieczność powołania nowej Rady Dyrektorów jest związana z kryzysem w klubie, po którym do dymisji podał się cały poprzedni zarząd z prezesem Andreą Agnellim na czele. Kłopoty Starej Damy wynikają z dochodzenia, jakie prokuratura prowadzi w sprawie tzw. plusvalenzy i obliczania zysków kapitałowych oraz w kwestii dodatkowych wynagrodzeń, jakie Juventus miał przekazywać piłkarzom w okresie pandemii. Zdaniem śledczych wypłaty te nie były ujęte w oficjalnych sprawozdaniach finansowych, co stanowi naruszenie prawidłowych zasad prowadzenia księgowości oraz przepisów podatkowych i regulacji giełdowych.

Doceniasz naszą pracę? Postaw nam kawę! Postaw kawę JuvePoland!