Tag: karne


Marelli: Oczywiste karne

Koszmar karnych trwa